Spookfaktuur Web Registraties Nederland

Mededeling voor mede ondernemers: Momenteel circuleren e-mails met faktuur van Web registraties Nederland. Betaal deze faktuur onder geen enkel beding daar het hier om een nepfaktuur c.q. spookfaktuur gaat.

Maak hiervan melding bij de Fraudehelpdesk middels het doorsturen van de mail met de spookfaktuur naar valse-email@fraudehelpdesk.nl om deze oplichters de wind uit de zeilen te nemen.

Deel dit bericht gerust om collega ondernemers te informeren.

USB kwetsbaarheid

usb kwetsbaarheid

USB kwetsbaarheid

Recentelijk is door een beveiligingsbedrijf een kwetsbaarheid in de Intel Management Engine blootgelegd welke tot gevolg kan hebben dat zich een virus nestelt rechtstreeks in de hardware welke niet door een Bios update of een herinstallatie van het besturingssysteem is te verhelpen.

Voor zover nu bekend is geldt dit alleen voor Intel Systemen vanaf de Skylake processor generatie. Mocht hierover nieuwe informatie beschikbaar komen dan kunt u dit ook weer hier nalezen.

U kunt voorzorgsmaatregelen nemen om dit te voorkomen zoals daar zijn:
– geen software downloaden en/of installeren uit onbetrouwbare bron
– het besturingssysteem up-to-date houden qua beschikbare updates
– stuurprogramma’s up-to-date houden
– goede virusscanner installeren en ook deze up-to-date houden en
regelmatig een volledige systeemscan laten uitvoeren
– geen onbekende media zoals usb sticks e.d. in uw systeem gebruiken
– media zoals usb sticks scannen alvorens hiervan gebruik te maken
– Bootguard activeren
– DCI bit uitschakelen
– Debugging uitschakelen in IA32_Debug_Interface

Nu kunt u zelf actie ondernemen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een kwaadaardig virus.

Als u dit nu als Spaans in de oren klinkt of uw systeem wilt laten controleren en/of  afdoende beveiligen laat u het mij dan weten zodat ik u hiermee van dienst kan zijn.

Via de contactpagina vindt u hoe u mij kunt bereiken.

 

 

Anoniem surfen

Anoniem surfen

Anoniem surfen ook voor u!

Wilt u ook graag surfen op het internet zonder gevolgd te worden?

U zult vast wel vernomen hebben dat een wetsvoorstel is gedaan dat in 2018 dient in te gaan om inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer bevoegdheden te geven inzake afluisteren/onderscheppen van communicatie.

Of zoals in de wettekst staat: “De diensten zijn bevoegd tot het met een technisch hulpmiddel gericht aftappen, ontvangen, opnemen en afluisteren van elke vorm van gesprek, telecommunicatie of gegevensoverdracht door middel van een geautomatiseerd werk, ongeacht waar een en ander plaatsvindt. Tot de bevoegdheid, bedoeld in de eerste volzin, behoort tevens de bevoegdheid om versleuteling van de gesprekken, telecommunicatie of gegevensoverdracht ongedaan te maken. ”

De volledige wettekst vindt u hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34588-A.html

U kunt een formulier invullen om hiertegen bezwaar te maken middels een referendum. Dit formulier vindt u hier: https://teken.sleepwet.nl/

Wilt u echter zoveel mogelijk anoniem surfen en geen cookies e.d. achterlaten om uw surfgedrag te analyseren en u op basis hiervan relevante producten of diensten aan te bieden? Ik heb voor u de juiste oplossing! Geheel legaal!

Let op: ik werk op geen enkele wijze mee aan activiteiten die in strijd zijn met de wet of de goede zeden!

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn? Ik vertel het u en installeer deze ook nog voor u.

Stuur een mail voor meer informatie en ik zal uw vragen graag beantwoorden.

Telefoontje van Microsoft? Trap er niet in!

Ook al is het geruime tijd bekend, deze week bleek helaas weer dat er wederom uit naam van Microsoft mensen worden gebeld.

Vaak wordt gebeld vanaf een nummer dat begint met 023 of 044, hoewel dit ook andere nummers kunnen zijn, en doet men zich voor als medewerker van Microsoft die dan vaak met een Aziatisch of Indiaas accent spreekt en u op de hoogte brengt dat er een probleem met uw computer zou zijn.

Verbreek gelijk de verbinding! Microsoft zal u namelijk nooit bellen om een probleem aan uw computer te verhelpen. Geef nooit toegang tot uw computer want dan is men eenvoudig in de gelegenheid van allerlei soort software op uw computer te installeren waarvan u niet weet wat deze doet. Mogelijk met als doel gegevens van uw pc te verzamelen.

Als u wordt benaderd dan weet u nu wat u te doen staat. Verspreid dit bericht gerust onder familie, vrienden en bekenden.

Trojaans paard virus

Volgens informatie van Trend Micro, een fabrikant van de toonaangevende anti virus programma’s, is er ook in Nederland een nieuw Trojaans paard virus in omloop in de vorm van een Powerpoint presentatie hetgeen als link in een mail wordt verstuurd.

Klik niet op deze link, sterker nog ga zelfs niet met de muis boven de link “zweven” wanneer beschermde weergave is uitgeschakeld, zelfs dit kan het virus activeren.

 

Nieuw ransomware virus in omloop!

Nieuw ransomware virus in omloop!

Zojuist is bekend gemaakt dat een nieuwe serie ransomware virussen rondwaart die uw computer “gijzelt” en het onmogelijk maakt er nog mee te werken.

Dit type virus vergrendelt uw computer volledig en wordt pas ontgrendeld als u een bepaald bedrag aan de virusmaker(s) heeft betaald. Zelfs dan is het nog maar de vraag of deze uw computer weer ontgrendelen.

Zorgt u er daarom voor:
– dat uw computer van de allerlaatste Windows updates is
voorzien
– dat uw virusscanner up-to-date is
– u geen vreemde e-mails opent
– u niet klikt of vreemde internet links en/of software installeert
van onbekende bron(nen)

DigiD phishing mail

DigiD phishing mail

Momenteel circuleert een nieuwe phishing mail  namelijk een DigiD phishing mail (mail die probeert informatie van u te ontlokken) die afkomstig lijkt te zijn van DigiD waarin men vraagt in verband met het verlopen zijn van uw identiteitsbewijs hen een nieuw exemplaar te doen toekomen.

Het moge duidelijk zijn dat DigiD hier nooit naar zal vragen en u natuurlijk zeer zeker niet op dit verzoek moet ingaan.

Verwijder deze mail gelijk en waarschuw ook familie en kennissen.

Heeft u inmiddels toch gehoor gegeven aan de oproep? Waarschuw dan onmiddellijk het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude.